help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 1989 tot vaststelling van de categorieën van dienstplichtigen van de lichting 1991 die zich in de zin van artikel 13 van de gecoördineerde dienstplichtwetten op een broerdienst kunnen beroepen om de vrijlating van dienst in vredestijd op morele grond te verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1989
Pagina:21521
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1990