help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 1989 betreffende de vereffening van huurtoelagen toegekend aan kroostrijke gezinnen voor 1984, 1985, 1986 en 1987 door de vennootschappen erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) en gelegen in het Brusselse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/03/1989
Pagina:5340
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1984 - 1985 - 1986 - 1987