help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1989 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1957 betreffende de inrichting van de examens van leraar in de steno- en dactylografie aan de inrichtingen voor middelbaar, technisch of normaalonderwijs van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1989
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1989
Pagina:15687
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989