help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 maart 1996 tot goedkeuring van een wijziging van het eerste beheerscontract van BELGACOM


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/1996
Pagina:15904
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/03/1996

Periode van geldigheid van ... tot 18/07/1998
Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 19/03/1996