help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 2 december 1992 houdende vaststelling van de wervingsreglementen voor de betrekkingen van stuurman in stage bij de sleepdienst en schipper tweede klasse in stage bij de Dienst Loodswezen van de Dienst der Kusthavens - Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen - Departement Leefmilieu en Infrastructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/1993
Pagina:5716
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1992