help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 tot verlenging van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1991
Pagina:28917
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

TT 01/01/1992 - 31/12/1992

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1992