help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 januari 2000 tot vaststelling van het model van de afrekening die de buitengewone rekenplichtigen afleggen aan de bestendige deputatie betreffende het beheer van de hun toevertrouwde geldvoorschotten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/02/2000
Pagina:5962
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking