help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1991 betreffende de overdracht van personeelsleden van het Vlaamse Gewest tewerkgesteld in de tijdelijke dienst opg[e]richt bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in toepassing van artikel 212 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/1991
Pagina:18416
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot ...