help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2024 betreffende de aanvragen tot inschrijving op de bewaarlijst of tot schrapping ervan, bescherming of tot opheffing van de bescherming van een goed dat deel uitmaakt van het onroerend erfgoed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2024
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/2024
Editie:1
Pagina:69866
Advies van de Raad van State 66257
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2024 (art. 10, eerste lid: "op de eerste dag van de (tweede) maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 10, tweede lid

Periode van geldigheid van 01/08/2024 tot ...
Opmerkingen Bijlagen in de bekendgemaakte tekst: I en II