help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2024 over de reglementering van de handel in en de keuring en certificering van teeltmateriaal van hop


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/2024
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/2024
Pagina:45914
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 75077
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/05/2024 tot ...