help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 22 februari 2024 betreffende Paradigm


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/2024
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/2024
Pagina:31416
Advies van de Raad van State 74526
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking


Periode van geldigheid van 21/03/2024 tot ...
Opmerkingen Terminologie:
1) Art. 17: "In alle reglementen met wetgevende kracht worden de woorden "Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest", "het Centrum", "CIBG", of elke andere verwijzing naar de instelling van openbaar nut bedoeld in artikel 27, §1, van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, begrepen als verwijzend naar Paradigm, onverminderd artikel 18 van deze ordonnantie."
2) Art. 18: "De Regering is gemachtigd om de terminologie en de verwijzingen in de van kracht zijnde wettelijke bepalingen in overeenstemming te brengen met de bepalingen ingevoerd door deze ordonnantie."