help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2024 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Brussel Preventie & Veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2024
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/2024
Pagina:15402
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 75364 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 75364
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 3)

Uitwerking art. 1: 03/02/2023 (art. 2)

Periode van geldigheid van 03/02/2023 tot ...