help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 1990 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/1990
Pagina:9647
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/04/1990

Periode van geldigheid van 15/04/1990 tot ...