help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 juni 1983 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1962 houdende vaststelling van modaliteiten voor de stages tot het bekomen van het brevet van kinderverzorgster


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1983
Pagina:10036
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking