help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1990 tot vaststelling van een personeelsformatie van de Diensten van de Vlaamse regering met het oog op de opvang van het personeel overgedragen van sommige ministeries, van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen, het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen en het nationaal Waarborgfonds voor de Schoolgebouwen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 28/02/1990
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/06/1990
Page:11711
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/12/1989

Période de vigueur du 01/12/1989 au 01/01/1990