help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 maart 2023 tot wijziging van hoofdstuk "K. Heelkunde in het algemeen" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/2023
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/2023
Pagina:45107
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 73059 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73059
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2022 (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/09/2022 tot ...