help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 november 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2023
Pagina:9055
Advies van de Raad van State 71276
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/06/2023 (art. 10)

Temporeel toepassingsgebied: "Deze wet is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de inwerkingtreding ervan." (art. 9, tweede lid)

Overgangsbepalingen: art. 9, eerste lid

Periode van geldigheid van 07/06/2023 tot ...