help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 17 maart 1998 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten:
1. Overeenkomst tot wijziging van de vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé en slotakte, ondertekend in Mauritius op 4 november 1995 ;
2. Protocol bij de vierde ACS-EG-overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de republiek Oostenrijk, de republiek Finland en het koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend in Mauritius op 4 november 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1998
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/04/1998
Pagina:11568
Advies van de Raad van State 26738
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking