help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/2012
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2012
Pagina:33016
Advies van de Raad van State 49958
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/01/2015 (art. 37). De machtiging van de Regering is gewijzigd door artikel 78 van het DVO 21/06/2013 opdat de Regering de datum van inwerkingtreding van iedere bepaling van dit decreet kan bepalen.
Art. 1, 2, 5, 7 tot 10, en 25 tot 36: 01/04/2014 (BVR 22/11/2013). Wat betreft de artikelen 33 en 34 zie eveneens hieronder.
Art. 3, 4, 6, 11 tot 24, en 37: 01/04/2014 (BVR 22/11/2013) behalve voor wat betreft de vergunning voor opvang aan huis
Art. 33 en 34: 01/01/2014 (BVR 12/07/2013). Het BVR 22/11/2013 stelt evenwel een tweede datum van inwerkingtreding vast voor deze artikelen nl. op 01/04/2014. De inwerkingtreding op 01/01/2014 werd in de artikelsgewijze analyse behouden.

Overgangsbepalingen: art. 36

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...