help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 20/04/2012
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/06/2012
Page:33016
Avis du Conseil d'Etat 49958
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering en uiterlijk op 01/01/2015 (art. 37). De machtiging van de Regering is gewijzigd door artikel 78 van het DVO 21/06/2013 opdat de Regering de datum van inwerkingtreding van iedere bepaling van dit decreet kan bepalen.
Art. 1, 2, 5, 7 tot 10, en 25 tot 36: 01/04/2014 (BVR 22/11/2013). Wat betreft de artikelen 33 en 34 zie eveneens hieronder.
Art. 3, 4, 6, 11 tot 24, en 37: 01/04/2014 (BVR 22/11/2013) behalve voor wat betreft de vergunning voor opvang aan huis
Art. 33 en 34: 01/01/2014 (BVR 12/07/2013). Het BVR 22/11/2013 stelt evenwel een tweede datum van inwerkingtreding vast voor deze artikelen nl. op 01/04/2014. De inwerkingtreding op 01/01/2014 werd in de artikelsgewijze analyse behouden.

Overgangsbepalingen: art. 36

Période de vigueur du 01/01/2014 au ...