help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 5 april 1995 houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek Polen, opgemaakt in Warschau op 6 juni 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/1995
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1995
Pagina:23335
Advies van de Raad van State 23826
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/08/1995 tot ...