help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 december 1991 tot wijziging van artikel 143, § 4, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/1992
Pagina:454
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1991

Periode van geldigheid van 01/12/1991 tot 01/06/1992