help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 juni 2022 tot wijziging van bepalingen betreffende de werving van militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2022
Pagina:51423
Advies van de Raad van State 70543
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 2 en 3: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/01/2023 (art. 5). Volledig uitgevoerd: 01/10/2022 (KB 20/07/2022, art. 10, eerste lid, 1°)

Periode van geldigheid van 30/06/2022 tot ...