help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 maart 2022 tot wijziging van de bijlagen bij de besluiten van de Vlaamse Regering over het in de handel brengen van zaaizaad van landbouw- en groentegewassen, wat het gebruik van biochemische en moleculaire technieken betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/2022
Editie:1
Pagina:41242
Advies van de Raad van State 70961
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2022 (art. 7)

Periode van geldigheid van 01/09/2022 tot ...