help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2022
Pagina:26249
Advies van de Raad van State 71086
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2022 (art. 5, eerste lid)

"In afwijking van het eerste lid, treedt het besluit in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt als dit besluit bekend wordt gemaakt na 1 april 2022." (art. 5, tweede lid)

Periode van geldigheid van 01/04/2022 tot ...