help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 15. Juli 2021 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 22. Mai 2014 über die Dienste und andere Formen der Kinderbetreuung

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 15 juli 2021 tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/2021
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2021
Pagina:104977
Advies van de Raad van State 69353
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/07/2021 (art. 36, inleidende zin)

Art. 2, 1°: 01/09/2019 (art. 36, 2°)
Art. 2, 2°: 01/10/2021 (art. 36, 7°)
Art. 2, 3°: 01/09/2020 (art. 36, 5°)
Art. 2, 5°: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 11 tot 13: 01/09/2019 (art. 36, 22°)
Art. 14: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 15, 1° en 2° (= art. 15): 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 16: 01/10/2021 (art. 36, 7°)
Art. 17: 01/09/2020 (art. 36, 5°)
Art. 18: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 19, 1° en 2°: 01/09/2020 (art. 36, 5°)
Art. 20: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 21: 01/09/2020 (art. 36, 5°)
Art. 23 en 24: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 25: 01/10/2021 (art. 36, 7°)
Art. 26: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 28, 1° en 4°: 01/09/2020 (art. 36, 5°)
Art. 28, 2° en 6°: 01/01/2018 (art. 36, 1°)
Art. 28, 3°: 19/06/2020 (art. 36, 4°)
Art. 28, 5°: 01/01/2021 (art. 36, 6°)
Art. 29: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 30: 01/09/2020 (art. 36, 5°)
Art. 31: 01/01/2021 (art. 36, 6°)
Art. 32: 01/01/2020 (art. 36, 3°)
Art. 33: 01/01/2021 (art. 36, 6°)


Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...
Opmerkingen Art. 22: omdat de ondertitels in de analyse niet bestaan, werd de opheffing van "titel 2, ondertitel 3, hoofdstuk 3" (met de artikelen 99 tot 107) niet opgenomen. Maar de opheffing van de betrokken artikelen werd vanzelfsprekend opgenomen.