help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 17. Dezember 2020 zur Einführung einer Prämie für gewisse im Rahmen der Corona-Krise besonders geforderte Berufe in Ausführung von Artikel 5.3 des Krisendekrets 2020 vom 6. April 2020

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 17 december 2020 tot invoering van een premie voor bepaalde beroepen die in het kader van de coronacrisis voor een bijzondere uitdaging staan ter uitvoering van artikel 5.3 van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2020
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/2021
Pagina:3275
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening (art. 7)

Periode van geldigheid van 17/12/2020 tot ...