help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Burgerlijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/2019
Aard van de akte: Wetboek
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2019
Pagina:46353
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Wat betreft de bepalingen van de oorspronkelijke wet (W 13/04/2019): 01/11/2020
Art. 8.15, tweede lid: op de datum bepaald in art. 26, eerste lid, 2°, W 06/05/2009 (meer bepaald: te bepalen door de Koning)
Art. 8.26, § 1, 1°, tweede lid: op de datum bepaald in art. 26, eerste lid, 3°, W 06/05/2009 (meer bepaald: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/01/2020)

Periode van geldigheid van 01/11/2020 tot ...
Opmerkingen Het Burgerlijk Wetboek bestaat uit de volgende boeken (W 13/04/2019, art. 2):
1° boek 1. Algemene bepalingen;
2° boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
3° boek 3. Goederen;
4° boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
5° boek 5. Verbintenissen;
6° boek 6. Bijzondere overeenkomsten;
7° boek 7. Zekerheden;
8° boek 8. Bewijs;
9° boek 9. Verjaring

Boek 8 ("Bewijs") van dit wetboek staat onder het artikel 3 van de W 13/04/2019.

Bijlage bij
Aard Datum    
W 13/04/2019