help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 houdende de subsidiëring van initiatieven die voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod voor verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden, en voor slachtoffers van misdrijven, alsook voor hun onmiddellijke omgeving, dat niet wordt verstrekt ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/2019
Pagina:37145
Advies van de Raad van State 65066
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: "§ 1. Het meerjarenplan dat een periode van vijf jaar omvat, vermeld in artikel 4, kan voor het eerst ingediend worden uiterlijk op 1 mei 2020 voor een werkingsperiode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de vereniging, vermeld in artikel 2, een eerste meerjarenplan indienen voor de overgangsperiode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2020. Dat meerjarenplan wordt uiterlijk op 1 april 2019 ingediend. De beslissing over de goedkeuring van het meerjarenplan wordt uiterlijk op 31 mei 2019 meegedeeld.
De overeenkomst, vermeld in artikel 5, wordt opgesteld voor een looptijd tot en met 31 december 2020 en legt de subsidiemodaliteiten vast die gelden tijdens de overgangsperiode, vermeld in paragraaf 2." (art. 21)

Periode van geldigheid van 21/04/2019 tot ...