help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht (lees: Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht) — Besluit van de Raad van Bestuur van 11 april 2012 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur (van 13 september 2006) betreffende de delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 11/04/2012
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 02/05/2012
Page:26115
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 11/04/2012

Période de vigueur du 11/04/2012 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(Waterwegen en Zeekanaal NV)" en "(van 13 september 2006)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.