help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht (lees: Waterwegen en Zeekanaal NV extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht) — Besluit van de Raad van Bestuur van 11 april 2012 houdende de wijziging van het besluit van de Raad van Bestuur (van 13 september 2006) betreffende de delegatie van bevoegdheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/2012
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/05/2012
Pagina:26115
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/04/2012

Periode van geldigheid van 11/04/2012 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(Waterwegen en Zeekanaal NV)" en "(van 13 september 2006)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.