help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 maart 2019 tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2017 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/03/2019
Pagina:27042
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: de wet omvat verscheidene begrotingsjaren: 2013 tot 2017.

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot 31/12/2017