help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk Reglement van Academie voor Overzeese Wetenschappen van 30 juni 2010


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2010
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/2010
Pagina:45969
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen 1) Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

2) Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt dit reglement geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring (namelijk, zijn ministeriële goedkeuring van 30/06/2010; zie de vermelding ervan onder de tekst van het reglement).

3) Het art. 15 van de Statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen van 25 juni 2010 bepaalt dat de bepalingen van de statuten verder in het huishoudelijk reglement worden uitgewerkt.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 25/06/2010