help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juli 2018 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/2018
Pagina:58846
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 63141 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 63141
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1: 01/01/2019 (datum vermeld door dit artikel)
Art. 2: 01/04/2019 (datum vermeld door dit artikel)
Art. 3: 01/09/2019 (datum vermeld door dit artikel)

Periode van geldigheid van 03/08/2018 tot ...