help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie (lees: gezamenlijke ordonnantie) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/2017
Aard van de akte: Gezamenlijke ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2018
Pagina:4710
Advies van de Raad van State 62055
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2018 ("dezelfde dag als de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van (14 december 2017) betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen")

Overgangsbepalingen: art. 25

Periode van geldigheid van 01/12/2018 tot ...
Opmerkingen 1) Zie ook de GezOBHG 14/12/2017 met hetzelfde voorwerp, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24/01/2018, p. 4694.

2) Opschrift: in de Nederlandse tekst werden de woorden "(lees: gezamenlijke ordonnantie)" toegevoegd om tegemoet te komen aan de vereisten voorgeschreven bij toepassing van artikel 92bis/1, §1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.