help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 19. September 1990 zur Festlegung der Anwesenheitsgelder und Fahrtkostenentschädigungen für die Mitglieder der Wahlvorstände bei den Wahlen zum Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 19 september 1990 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reiskosten voor de leden van de kiesbureaus bij de verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/09/1990
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1990
Pagina:19809
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/10/1990 tot ...