help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 2 juli 1992 betreffende het jaarlijks activiteitenverslag bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 11 juli 1991 ter opstelling van een jaarverslag over de armoede in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1992
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1992
Pagina:17365
Advies van de Raad van State 21631
Inwerkingtreding / Uitwerking 04/08/1992

Periode van geldigheid van 04/08/1992 tot ...