help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 betreffende transitieprojecten in de lerarenopleidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/2017
Pagina:91824
Advies van de Raad van State 61902
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/10/2017 tot ...