help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief BB2017/1 van 24 maart 2017. - Vrijstellen van registratierechten door verklaringen van openbaar nut ten behoeve van de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. - Administratieve vereenvoudiging


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 24/03/2017
Numéro: BB2017/1
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/04/2017
Page:51970
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld