help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 juni 1982 tot vaststelling van de maximumverkoopprijzen van de enkelvoudige stikstofhoudende meststoffen en de samengestelde meststoffen, de vloeibare meststoffen inclusief


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/1982
Pagina:7953
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking