help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 januari 2017 tot uitvoering van de artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en tot aanwijzing van de in artikel 194ter/2, van hetzelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2017
Editie:4
Pagina:15203
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 60696 + 60666
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2017

Periode van geldigheid van 01/02/2017 tot ...