help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 1 april 2010 "tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode om de toepassing van het openbaar beheersrecht te vergemakkelijken" (nr. A-74/1 en 2 - 2009/2010)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2010
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/04/2010
Pagina:20644
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 19/04/2010 ("10de dag na bekendmaking")

Temporeel toepassingsgebied: deze ordonnantie is enkel van toepassing op de procedures met het oog op openbaar beheer die na de inwerkingtreding van de ordonnantie in gang zijn gezet bij het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 19 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode.

Periode van geldigheid van 19/04/2010 tot ...