help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/2017
Editie:2
Pagina:3744
Advies van de Raad van State 60506
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2017

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op: 1° de in artikel 3 bedoelde onderbrekingen die aanvangen vanaf de datum van zijn inwerkingtreding; 2° de in artikel 6, § 1, 1°, bedoelde stopzettingen die plaatsvinden
Vanaf de datum van zijn inwerkingtreding.


Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...
Opmerkingen Art. 2, 3 en 5 tot 7: de Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, de bepalingen van deze artikelen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zoals deze bepalingen gewijzigd, aangevuld of vervangen zijn door de artikelen 8 tot 12 van de wet van 2 mei 2019 'tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen' (W 02/05/2019, art. 13).