help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

(Vijfde) bestuursovereenkomst tussen de Belgische staat en de Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels - Openbare instelling van sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2016
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2016
Editie:1
Pagina:83773
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Deze bestuursovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en neemt een einde op 31 december 2018.

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot 31/12/2018
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor de datum van deze bestuursovereenkomst kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze bestuursovereenkomst geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring, met name op 21/04/2016.

2) Opschrift: het woord tussen haakjes staat niet in het officiële opschrift en werd toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 21/04/2016