help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 mei 2015 houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/2016
Editie:1
Pagina:52986
Advies van de Raad van State 56888
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/09/2016 tot ...