help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/2016
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/2016
Pagina:52296
Advies van de Raad van State 59325
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2016

Art. 2, 7, 8, 33, 35 tot 45, 55, 57 en 59 tot 62: 01/07/2016

Overgangsbepalingen: art. 63 tot 65

Periode van geldigheid van 01/07/2016 tot ...