help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2016
Pagina:46227
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 59079
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/08/2016 tot ...
Opmerkingen 1) De bekendmaking van de tekst van de wet is voorafgegaan door een samenvatting van de memorie van toelichting en het indieningsbesluit bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (BS, pp. 46227 tot 46229).

2) Parlementaire stukken niet vermeld in de bekendmaking.