help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 juni 2016 tot regeling van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2016
Editie:2
Pagina:37035
Advies van de Raad van State 59034 + 58985
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2016

Buitenwerkingtreding: 31/12/2020 (oorspronkelijk vastgesteld op 31/12/2019 en nadien uitgesteld) (art. 6, gewijzigd bij W 17/02/2020, art. 3)

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot 31/12/2020