help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 februari 2016 houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, gedaan te Londen op 7 juni 1968


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/2016
Pagina:34145
Advies van de Raad van State 58359
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/06/2016 tot ...