help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 april 2016 met betrekking tot de overdracht van personeelsleden van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer naar "Brussel Gas Elektriciteit" (BRUGEL)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2016
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2016
Editie:1
Pagina:31454
Advies van de Raad van State 59025
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2016 ("op dezelfde dag als het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)")

Periode van geldigheid van 01/05/2016 tot ...